Plastikkirurgi göteborg priser

Thomas Johnson January 5, 2018
0 people like this post

Effekten av bröstreduktionskirurgi

Utöver detta finns det psykiska problem och fysiska issue som orsakas av vikten hos stora bröst som orsakar nacke, axel och ryggsmärta, vilket kan förvärras I tid.

Denna typ av performance har praktiserats sedan 1950, och ett stort antal kvinnor åtnjuter redan sina fördelar.

Bröstreducering är också en vanlig praxis för kvinnor med brösthypertveckling, ett syndrom som orsakar bröstsänkning och deformation. Det slutliga målet med denna medicinska ingrepp i plastikkirurgi är att minska bröstens storlek och förbättra sitt övergripande utseende. Ett alternativ till bröstreduceringskirurgin är klyvfettsfettsugning.

Plastikkirurgi göteborg priser

Operationen i sig består av snitt i området för körtelvävnaden, samt att omplacera areolen så att den passar den nya positionen. Den type som erhålls kommer så småningom att förbättra kroppens övergripande utseende. Insatserna som används är liknande de som utförts i omfattande mastopexy (bröstlyftning). Inskärningar placeras i bröstområden med hög känslighet. Typerna av snitt bestäms huvudsakligen av diskussionerna med plastikkirurg.

Vad du också bör veta om denna performance är att den utförs beneath generell anestesi eftersom den är säkrare och ger komfort until det kirurgiska laget. De risker som kan uppstå vid administrering av allmänbedövning är låga, men de kan inte elimineras helt. Därför bör du presentera din fullständiga medicinska historia until din plastikkirurg innan du genomgår operation. Den tid som krävs för bröstreducering är beroende av flera faktorer, inklusive det kirurgiska tillvägagångssättet, patientanatomin och den typ av anestesi som används

Slutligen är några möjliga komplikationer infektion, hematom, förändringar i nippelområdets känslighet och uthållig blödning. Ärr som härrör från denna procedur är större och ofta bredare, men de tenderar att tjockna över tiden. Följ plastikkirurgens råd för att undvika sådana komplikationer.

 

Category: Outdoors
  • 0
  • 33
Thomas Johnson